Phân biệt bằng khen và giấy khen? Giấy chứng nhận và giấy khen?

Chắc chắn rằng trong quãng đời đi học và làm việc, chúng ta đã từng ít nhất một lần được nhận giấy khen hoặc thấy những chiếc bằng khen, giấy khen được trao tặng cho những thành tựu vượt trội, thành công xuất sắc trong quá trình học tập, làm việc. Tuy nhiên, ít người có thể phân biệt được bằng khen và giấy khen khác nhau ở điểm nào, hay giấy chứng nhận và giấy khen có điểm gì giống và khác nhau. Vậy thì cách phân biệt bằng khen và giấy khen, giấy chứng nhận và giấy khen được như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Phân biệt bằng khen và giấy khen

Trước hết, để phân biệt đúng bằng khen và giấy khen, chúng ta cần hiểu rõ về hai loại này. Tuy nhiên, dù là bằng khen hay giấy khen, cả hai đều là một loại giấy chứng nhận, công nhận thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong quá trình học tập và làm việc.

 • Bằng khen là để thể hiện sự ghi nhận và tuyên dương thành tích của một cá nhân, tập thể, hay một đơn vị trong quá trình học tập, công tác, làm việc đã có đóng góp tích cực, hiệu quả vào công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phân công.
 • Giấy khen dùng để ghi nhận lại thành tích của sự cố gắng, nỗ lực của một cá nhân hay tập thể đã đạt được kết quả xứng đáng. Đây là niềm tự hào đồng thời, là chứng chỉ ghi nhận để giúp bạn có thêm động lực cố gắng, phấn đấu trong học tập hoặc công việc của chính mình.

Cả bằng khen và giấy khen không có giá trị vật chất lớn, nhưng hai loại giấy chứng nhận này lại thể hiện được sự cổ vũ về mặt tinh thần cho người nhận rất lớn. Những bằng khen và giấy khen đều được đánh giá là những hi vọng, niềm khích lệ và khuyến khích cho những cá nhân và tập thể biết cố gắng. Nhờ đó, mọi người sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được thành tích, đồng thời cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi nhận được bằng khen hoặc giấy khen.

Sự khác biệt giữa bằng khen và giấy khen

Sự khác nhau đầu tiên giữa bằng khen và giấy khen là về chủ thể trao tặng:

 • Bằng khen thường được trao tặng bởi các cơ quan nhà nước, như bằng khen trao tặng của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen trao tặng bởi các cấp bộ, ngành, tỉnh và các đoàn thể trung ương, bằng khen được trao tặng bởi UBND các cấp như tỉnh, huyện, xã…
 • Giấy khen thường được trao tặng bởi cá nhân trong các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, như giấy khen trao tặng bởi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, giấy khen được trao tặng bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, giấy khen được trao tặng bởi Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, giấy khen được trao tặng bởi Ban giám đốc công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch công đoàn… Các giấy khen cũng có thể được trao tặng bởi các trường công lập, trường tư, các trung tâm tư nhân, các lớp và cả tổ dân phố, khu phố.

Sự khác nhau thứ hai giữa bằng khen và giấy khen là về hình thức:

 • Bằng khen thường được đóng khung gỗ lịch sự, trang nghiêm, trên phần giấy sẽ có ghi chữ “Bằng khen”.
 • Giấy khen thường không được đóng khung gỗ hay bọc kính, không có khuôn mẫu cụ thể. Trên giấy khen, sẽ có chữ “Giấy khen”.

Phân biệt giấy chứng nhận và giấy khen

Giấy chứng nhận và giấy khen cũng có sự khác nhau tương đối rõ ràng về mặt ý nghĩa, nội dung. Để hiểu rõ hơn về hai loại giấy này, chúng ta cần xem xét định nghĩa của chúng.

 • Giấy chứng nhận là giấy dùng để công nhận hành vi hợp pháp của một cá nhân hoặc một tập thể, công nhận về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân hoặc một tổ chức. Giấy chứng nhận chứng nhận cho một phương tiện hoặc một sản phẩm, công nhận tư cách pháp lý và hoạt động trao đổi hợp pháp giữa các cá nhân và tổ chức với nhau.

Sự khác nhau giữa giấy chứng nhận và giấy khen:

 • Giấy chứng nhận là một loại giấy công nhận quyền sở hữu, chứng nhận một quá trình dẫn đến một kết quả của bất cứ cá nhân, tổ chức nào, còn giấy khen không. Ngược lại, giấy khen dùng để ghi nhận về một sự cố gắng, nỗ lực đạt được kết quả xuất sắc của một cá nhân hay tổ chức.
 • Giấy chứng nhận được đảm bảo về mặt pháp lý chặt chẽ, còn giấy khen thì không.
 • Giấy chứng nhận không mang tính khích lệ, tuyên dương hay cổ vũ đối với người nhận, trong khi giấy khen lại mang đến sự khích lệ và cổ vũ cho quá trình nỗ lực cố gắng của họ.
 • Giấy chứng nhận thường được các ủy ban nhà nước, trường học, trung tâm đào tạo và các tổ chức giáo dục trao tặng. Hình thức của giấy chứng nhận thường bắt mắt hơn, thiết kế không có khuôn mẫu cụ thể mà đa dạng. Trái lại, giấy khen thông thường có hình quốc huy trên đầu hoặc không.

Đây là những điểm khác biệt giữa bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận. Cho dù là bằng khen, giấy khen hay giấy chứng nhận, những sự động viên, khích lệ và niềm tự hào mà chúng mang lại sẽ khiến người nhận cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc.

039.986.1305 - 039.569.1305