Các kích thước hộp trà được sử dụng phổ biến

Tổng hợp các kích thước hộp trà như dạng hình ống, hình chữ nhật, hộp vuông, hình lục giác, bát giác phổ biến trên thị trường.